Voordelen condenspotmeting

Een condenspotmeting verdient zich altijd terug

Een goed werkende condenspot houdt uw energiekosten laag en uw rendement hoog. Wanneer uw condenspotten niet meer optimaal functioneren ziet u dat direct terug in hogere exploitatiekosten. Middels een reguliere condenspotmeting zorgt u ervoor dat uw condenspotten altijd optimaal renderen en dat vertaalt zich direct terug in lagere exploitatiekosten. De kosten van een condenspotmeting staan niet in verhouding met de opbrengsten van optimaal presterende condenspotten. Daarom verdient een condenspotmeting zich altijd terug.


Minder schade

Slecht werkende condenspotten kunnen door waterslag forse schade aanrichten aan uw stoominstallatie. Waterslag kan uw appendages aantasten en teveel condens kan roestvorming in uw leidingnetwerk creëren . Wanneer u elk half jaar een condenspotmeting laat uitvoeren houdt u optimaal controle over de werking van uw condenspotten en kan tijdig ingegrepen worden om schade aan uw stoominstallatie te voorkomen.


Lagere stookkosten en een hoger rendement

Er is een rechtstreeks verband tussen goed werkende condenspotten en het rendement van uw stoominstallatie. Droge stoom levert nu eenmaal het hoogste rendement op en houdt uw energiekosten laag. Sterker nog, uw condenspot is de belangrijkste schakel in de optimale werking van uw bestaande stoominstallatie. Wanneer u elk half jaar een condenspotmeting laat uitvoeren kunnen eventueel slecht werkende of vervuilde condenspotten direct gelokaliseerd worden en houdt u de vinger aan de pols wat betreft het rendement en de stookkosten van uw stoominstallatie.


Laat Gielissen een condenspotmeting uitvoeren die direct geld bespaart

Voor Gielissen BV is een condenspotmeting een relatief eenvoudige klus. Vakkundig personeel, moderne meet- en registratieapparatuur en een efficiënt werkende organisatie liggen daaraan ten grondslag. Tegen relatief lage kosten kan dan ook een condenspotmeting worden uitgevoerd. U weet dan direct hoe het met uw condenspotten gesteld is en er kan direct worden ingegrepen mocht dat nodig zijn. Kleine moeite, lage kosten en een belangrijk resultaat wat zich direct vertaalt in lagere exploitatiekosten. Een condenspotmeting verdient zich dan ook altijd terug.


Laat Gielissen u adviseren. Bel +31 (0)40 - 253 5115 of klik hier voor een aanvraag condenspotmeting