Leidingwerken

Onderhoud leidingwerken: verleng de levensduur

Stoom- en condensnetten zorgen voor een goede verdeling van energiestromen in beide richtingen: naar de verbruikers toe en van de verbruikers terug naar het ketelhuis. Dit vraagt om een uitgekiend leidingnet. Met name afschot, afwatering en expansie vereisen aandacht. En natuurlijk mag u een deugdelijke supporting verwachten. Doordat fabrieken uitbreiden of layouts veranderen, groeit het leidingnet niet altijd in evenredigheid mee. Vroeg of laat gaat het netwerk vervolgens problemen vertonen. Daarnaast spelen de leeftijd van een netwerk en het feitelijke gebruik een rol. Water mag dan zo doorzichtig lijken, zelfs in een leiding kan deze vloeistof schade veroorzaken. Heeft u bijvoorbeeld wel eens van waterslag gehoord? Dit fenomeen treedt op wanneer een vloeistof in een gesloten leiding plotseling tot stilstand komt, bijvoorbeeld wanneer een pomp er plotseling mee houdt. Er treedt een drukgolf op en die veroorzaakt scheurtjes, hoe miniem ook. Waterslag of overschrijding van maximaal toegestane spanningen verkorten de levensduur van uw netwerk aanzienlijk. Problemen ontstaan altijd als u ze juist niet kunt gebruiken. Voorkomen is dus beter dan genezen. Laat uw netwerk eens door ons inspecteren, zodat we in kaart kunnen brengen hoe het netwerk eventueel aangepast kan worden. Onze certificaatlassers zorgen voor een feilloze afwerking. Vraagt u onze specialisten om een gedegen advies.