Veiligheidsrevisie (T0103)

Revisie: volgens strenge procedures

Wij zijn als één van de weinige bedrijven in Nederland bevoegd om namens Lloyd’s zelf appendages te mogen reviseren, beoordelen, testen en goedkeuren. Wij mogen dit niet alleen voor veiligheidsvoorzieningen maar ook voor alle andere drukhoudende appendages. Dit alles gebeurt volgens strenge procedures die vast liggen in ons ISO-handboek en jaarlijks worden getoetst door Lloyd’s, conform blad T0103 van de RToD. Deze erkenning houdt voor u in dat wij de appendages kunnen reviseren zonder tussenkomst van een inspecteur, waardoor u de ketel weer snel in bedrijf kunt stellen. Wij reviseren alle mogelijke afsluiters, peilglazen en natuurlijk gewicht- en veerbelaste veiligheidsvoorzieningen. Maar ook regelkleppen en pompen worden door ons weer als nieuw geïnstalleerd.