Ontgassers/condenstanks

Onderhoud ontgassers: probleemloos functioneren

Uw ontgasser is een toestel dat, afhankelijk van de uitvoering (HD of LD), verplicht gekeurd moet worden. Dat is niet voor niets zo. Een ontgasser haalt immers schadelijke gassen zoals zuurstof en koolzuurgas uit uw voedingwater. Een samenspel van diverse componenten in de ontgasser moet ervoor zorgen dat dit op de juiste wijze, maar vooral consequent gebeurt. Het mag duidelijk zijn: een ontgasser moet werken, punt. Vandaar dat het onderhoud enorm belangrijk is. Gielissen is in veel gevallen producent van ontgassers. Onze expertise zetten wij ook in voor het juiste onderhoud. Drukgroepen, versproeiing, aanwarming, ontluchting, appendages, veiligheidskleppen en vacuümkleppen worden nauwkeurig beoordeeld en gereviseerd. Dit alles gaat volgens een onderhoudsprotocol. De Appexior-coating wordt geïnspecteerd en beoordeeld op kwaliteit. Indien nodig zal de coating hersteld of volledig vervangen worden, al dan niet met eigen straalwagens. Alles is geënt op een probleemloos functioneren tussen de onderhoudsintervallen in. Heeft u behoefte aan een inspectie of onderhoudsplan of komt uw ontgasser voor keuring in aanmerking? Vraag onze specialisten om ondersteuning, inspectie en begeleiding.

Onderhoud condenstanks: verplichte keuring

Een condenstank is een toestel dat, afhankelijk van de uitvoering (HD of LD), verplicht gekeurd moet worden. Het zorgt in uw installatie voor een optimale ontvangst van condensaat uit de fabrieksnetwerken. Het gaat hier om een buffer, maar daarnaast wordt er, opnieuw afhankelijk van de uitvoering, stoomdruk onderhouden. Zodoende wordt een constante, zogenaamde voordruk op de hogedruk condenspompen gegarandeerd. Drukgroepen, ontluchting, appendages, veiligheidskleppen en pompgroepen worden nauwkeurig beoordeeld en gereviseerd. Dit alles gaat volgens een onderhoudsprotocol. De Appexior-coating wordt geïnspecteerd en beoordeeld op kwaliteit. Indien nodig zal de coating hersteld of volledig vervangen worden, al dan niet met eigen straalwagens. Alles is geënt op een probleemloos functioneren tussen de onderhoudsintervallen in. Heeft u behoefte aan een inspectie of onderhoudsplan of komt uw HD-condenstank in aanmerking voor keuring? Vraag onze specialisten om ondersteuning, inspectie en begeleiding.