Branders

Onderhoud van branders: garantie voor bedrijfszekerheid

Bij het in bedrijf nemen van uw branderinstallatie is een zogenaamde EBI rapportage gemaakt. EBI staat voor Eerste Bijzondere bedrijfsInspectie. In het rapport staat omschreven of uw installatie voldoet aan de geldende veiligheids- en milieu-eisen. De branderinstallatie dient vervolgens jaarlijks verplicht onderhouden te worden. Dit noemen we ook wel PO, wat staat voor Periodiek Onderhoud. Hierbij wordt het EBI-rapport als basis genomen. Eens in de vier jaar, of eerder als de EBI rapportage dit aangeeft, vindt een wettelijk verplichte keuring ofwel PI plaats, wat staat voor Periodieke Inspectie. Dan worden de gemeten waarden vergeleken met de grenswaarden in de EBI-rapportage. Gielissen verzorgt al deze werkzaamheden volledig voor u waarbij we nauwgezet samenwerken met SCIOS-gecertificeerde bedrijven, zodat u zeker kunt zijn van bedrijfszekerheid, een lange levensduur en een schone verbranding. Vraag onze specialisten om de mogelijkheden voor een op maat gericht onderhoudscontract