Toepassing

Toepassingen lage druk stoomketel

De voordelen van een lage druk stoomketel ten opzichte van een hoge druk stoomketel liggen vooral op het gebied van lagere aanschafkosten en lagere exploitatiekosten.  Bij de aanschaf van een stoomketel moet dan ook altijd de overweging gemaakt worden of een lage druk stoomketel kan voorzien in de behoefte aan stoom. Het spreekt voor zich dat Gielissen daar met al die jaren ervaring een goed en verstandig advies in kan geven.

 

Lage druk stoomketel in de praktijk

Met name als het gaat om het grootschalig verwarmen van ruimten kan een lage druk stoomketel perfect toegepast worden. Denk daarbij aan toepassingen in de tuinbouw en de industrie. Ook bij industriële processen waarbij slechts lage overdrukken en stoomtemperaturen van 110° C voldoende zijn kan een lage druk stoomketel de juiste oplossing bieden. Denk bijvoorbeeld aan het produceren van bepaalde voedingsmiddelen.

 

Voordelen lage druk stoomketel

Lage druk stoomketels zijn goedkoper dan hoge druk stoomketels. Dat geldt zowel voor de aanschafprijs als de exploitatiekosten. Daarmee hebben we direct de grootste voordelen van lage druk stoomketels beschreven. Maar waarom vallen de kosten bij een lage druk stoomketel lager uit dan bij een hoge druk stoomketel? Een aantal belangrijke redenen:

  • Lagere drukken en temperaturen betekent dat er minder energie benodigd is en dat geeft een flinke besparing.
  • Lage druk stoomketels hebben niet altijd een keuringsplicht of hebben een gedeeltelijke keuringsplicht en vallen dus niet altijd onder alle hieraan verbonden wettelijke eisen wat betreft onderhoud en dergelijke.
  • Lage druk stoomketels zijn minder kritisch wat de afstelling betreft. Hoge druk stoomketels kunnen door niet optimaal werkende randapparatuur snel een deel van hun rendement verliezen. Daar hebben lage druk stoomketels veel minder last van.

  • Laat Gielissen u adviseren. Bel +31 (0)40 - 253 5115 of klik hier.