Toepassing

Toepassing hoge druk stoomketels

Indien er hogere drukken of temperaturen nodig zijn dan door een lage druk stoomketel geleverd kunnen worden is een hoge druk stoomketel de oplossing. Hoge druk stoomketels kunnen die hoge drukken en temperaturen wel leveren. Maar dat vergt natuurlijk wel uitgekiende techniek, een hoge betrouwbaarheid en een grote aandacht voor veiligheid.


Hoge druk stoomketels in de praktijk:

Vaak worden hoge druk stoomketels toegepast in de wat zwaardere industriële toepassingen. Ze komen vaak voor in de volgende industrieën.

 • chemische industrie
 • levensmiddelen industrie zoals bijvoorbeeld de zuivelindustrie waar stoom gebruikt wordt voor sterilisatie
 • vulkaniseren van rubberproducten
 • papierindustrie
 • raffinaderijen
 • farmaceutische industrie zowel bij het steriliseren als bij het productieproces
 • houtindustrie voor het buigen en vervormen van hout
 • Natuurlijk zijn er nog veel meer toepassingen waar hoge druk stoomketels de aangewezen oplossing zijn. Gielissen adviseert u uiteraard graag bij de keuze van de voor u meest geschikte stoomketel en stoominstallatie.


  Hoge druk stoomketels en de zorg voor uw rendement en exploitatiekosten

  Hoge druk stoomketels vergen aandacht en zorg. Natuurlijk speelt het veiligheidsaspect een rol. Vandaar dat hoge druk stoomketels een verplichte jaarlijkse keuring moeten doorlopen. Maar om goed te kunnen functioneren is een optimale werking van de stoominstallatie en het leidingnetwerk met alle toebehoren en apparaten van groot belang. Een optimaal werkende hoge druk stoomketel haalt immers de hoogste rendementen en dat vertaalt zich weer in lagere exploitatiekosten.


  Waarom kunnen de rendementen van uw hoge druk stoomketel in de loop der tijd verminderen en daarmee samenhangend de kosten van exploitatie oplopen?

  Hoe hoger de temperaturen en hoe hoger de druk hoe meer kans op rendementsverlies. Hoge druk stoomketels kunnen hoge stoomdruk en hoge temperaturen leveren. Maar dat vergt wel een optimale werking van uw stoomketel. Daarom is regulier onderhoud noodzakelijk om het rendement op een hoog peil te houden. Condensvorming kan uw rendement ook aantasten. Daarom adviseert Gielissen een regelmatige condenspotmeting en flowmeting wat direct de status van uw stoominstallatie in kaart brengt. Wanneer u goed zorg draagt voor uw hoge druk stoomketel zal het rendement van uw stoomketel hoog blijven wat zich direct vertaalt in een lange levensduur en lage exploitatiekosten.


  Laat Gielissen u adviseren. Bel +31 (0)40 - 253 5115 of klik hier