VOC Veldhoven

  • Datum

De meerwaarde van een ondernemersvereniging.

Een ondernemersvereniging bereikt sneller haar doelen in het overleg met overheden, verhoogt de concurrentiekracht en het onderscheidend vermogen van het industrieterrein, en realiseert voordelen voor individuele leden middels collectieve inkoop!
Een ondernemersvereniging biedt dus voordelen aan:
de leden, zowel individueel als collectief
de overheden, die één gesprekspartner verkiezen
de vastgoedeigenaren, die de aantrekkelijkheid van het industrieterrein verhoogd zien worden.


DOEL:

Het doel van een ondernemersvereniging is collectieve belangenbehartiging middels economische- en sociale projecten.

ECONOMISCHE PROJECTEN:

Zijn gericht op de kwaliteit van het vestigingsbeleid. Waarom kiest een ondernemer er voor om zich dáár te vestigen?

Als voorzitter van het VOC Veldhoven onderstreept Rob Gielissen deze boodschap. 

Share dit bericht:

Ander Nieuws